O PSIE – Poszukiwanie postrzaÅ‚ków z jamnikiem szorstkowÅ‚osym. Grandel – tropowiec.

Przestań się trzymać, bądź częścią akcji teraz z book of ramses trwającym szczęściem, które wiele zwycięstw czeka dla każdego!
Idź do spisu treści

Menu główne:

Grandel czyli SCHARFER Venator Minor trafiÅ‚ do mnie w dniu  28.04.2013r. Pierwsze spotkanie miaÅ‚o miejsce na HUBERTUS EXPO 2013. Pies zostaÅ‚ przywieziony przez mojego KolegÄ™, jednoczeÅ›nie hodowcÄ™ – Kamila Cichonia, który realizujÄ…c swój pomysÅ‚ hodowlany,  przyczyniÅ‚ siÄ™ do skojarzenia swojej obiecujÄ…cej suki z bardzo ciekawym psem, czego efektem byÅ‚ ten maÅ‚y jeszcze wtedy Å‚obuziak, o którym bÄ™dzie opowiadać ta strona. Już pierwsze spojrzenie na tÄ™ jeszcze dość nieporadnÄ… kulkÄ™, na sposób jej zachowania w nowym Å›rodowisku, pokazywaÅ‚o wrodzonÄ… wartość psa. Jego oczy, ruchy, przedstawiaÅ‚y pewność siebie, ciekawość Å›wiata, siÅ‚Ä™ charakteru… Aby byÅ‚o “weselej”,  Kamil wrÄ™czaÅ‚ mi go z szelmowskim uÅ›miechem mówiÄ…c: – Tak jak prosiÅ‚eÅ›, wybraÅ‚em Ci “najwiÄ™kszego gudÅ‚aja z miotu”. OczywiÅ›cie nie chciaÅ‚em sÅ‚abego psa, ale w domu rodzinnym, gdzie tradycje myÅ›liwskie sÄ… obecne od zawsze,  gdy siÄ™gam pamiÄ™ciÄ…, jamnik mojego Ojca,   jawi mi siÄ™ jako niezÅ‚y indywidualista, z którym byÅ‚o dużo kÅ‚opotu, a przed niechybnÄ… “Å›mierciÄ…” z rÄ…k domowników, ratowaÅ‚y go tylko zasÅ‚ugi na nivie Å‚owieckiej, które nas wszystkich przyprawiaÅ‚y o nie ukrywanÄ… dumÄ™. StÄ…d chęć posiadania psa o nieco stonowanym charakterze, spokojnego. WybraÅ‚em jamnika, zarówno jako psa uniwersalnego dla indywidualnego myÅ›liwego, o znakomitych predyspozycjach potrzebnych dobrym tropowcom, sercu do walki, zwÅ‚aszcza przy polowaniu na dziki,  których w moich Å‚owiskach dostatek. WybraÅ‚em go również dlatego,  Å¼e jest to “kieszonkowy”, ze wzglÄ™du na budowÄ™, towarzysz Å‚owów i rodziny, co ważne do przebywania w mieszkaniu. Na pewno i w grÄ™ wchodziÅ‚ tu sentyment do jamnika mojego Ojca,  którego pamiÄ™taÅ‚em z lat mÅ‚odzieÅ„czych i swoich pierwszych sezonów . Chcesz nauczyć się jak najszybciej zdobywać? Weź udział w programie free spins no deposit perfect już teraz. Jest dużo pieniędzy i rozrywki!
O ile w pierwszej chwili szelmowski uÅ›miech Kamila nie wzbudziÅ‚ moich podejrzeÅ„, pewnie przez zainteresowanie nowym, przyszÅ‚ym jeszcze towarzyszem przygód Å‚owieckich, to już komentarz Małżonki Kolegi, żebym zabieraÅ‚ wreszcie tego najgorszego Å‚otra, jakiego widziaÅ‚a pod sÅ‚oÅ„cem,  zadźwiÄ™czaÅ‚ mi niczym sygnaÅ‚ alarmowy w gÅ‚owie! OczywiÅ›cie byÅ‚o już za późno, bo wiedziaÅ‚em że nie oddam go za nic (to jest miÅ‚ość od pierwszego wejrzenia),  ale postanowiÅ‚em stworzyć chociaż pozory obrony .
RuszyÅ‚em na Kamila z “pretensjami” jak mógÅ‚ mi to zrobić, że nie chcÄ™ takiego psa itd., itp., etc. UsÅ‚yszaÅ‚em wtedy, tym razem z rozbrajajÄ…cym uÅ›miechem: Grzechu, kto jak nie ty poradzi sobie najlepiej z tym psem?! Do niego potrzebny jest ktoÅ› z charakterem, ktoÅ› sumienny jak Ty. KtoÅ› kto wÅ‚oży serce w jego szkolenie i bÄ™dzie dawaÅ‚ mu możliwość ciÄ…gÅ‚ego przebywania w Å‚owisku. ChciaÅ‚bym, abyÅ› to Ty miaÅ‚ tego psa.   Wiem, że sobie poradzisz. Jest to pies którego wybraÅ‚bym i zostawiÅ‚ sobie. BÄ™dziesz miaÅ‚ z nim urwanie gÅ‚owy, ale jak każdy silny psychicznie pies, nie raz zadziwi CiÄ™ swojÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… do pracy w Å‚owisku, do wspólnego z TobÄ… polowania… No i urzeczony tymi sÅ‚owami… wpadÅ‚em po uszy… SCHARFER Venator Minor,  którego z mojÄ… ukochanÄ…  KarolinÄ…  (której dziÄ™kuje tu jeszcze raz, że wspiera mnie nieustannie w mojej przygodzie kynologicznej i Å‚owieckiej), postanowiliÅ›my nazywać Grandel.
To pies z ciekawego skojarzenia:  Ojciec jego, BOY z ŁyczaÅ„skiego Brodu to jamnik z wybitnej linii użytkowej, po matce Roma Stary Trop. Suka ta, w czasie swojego niezbyt dÅ‚ugiego życia, swoimi osiÄ…gniÄ™ciami w Å‚owisku i konkursach mogÅ‚aby obdarzyć nie jednego psa. Jej ogromnÄ… wartoÅ›ciÄ… byÅ‚o to, że potomstwo które wydawaÅ‚a na Å›wiat, gwarantowaÅ‚o wspaniaÅ‚Ä… użytkowość. SÅ‚awa jej spowodowaÅ‚a, że trafiÅ‚a na Å‚amy jednego z miesiÄ™czników Å‚owieckich:
http://www.braclowiecka.net.pl/temp/Roma_stary_trop-3feeb.pdf

BOY to pies, w rÄ™kach myÅ›liwego z Wadowic, który nie jeden raz poddany trudnym wyzwaniom Å‚owieckim, zwÅ‚aszcza na norach pokazaÅ‚ niezÅ‚omność charakteru. W roku 2013 podczas spotkania miÅ‚oÅ›ników norowania, pokazaÅ‚ wspaniaÅ‚Ä… prace na borsuku czym zyskaÅ‚ sobie aplauz zgromadzonych. Zarówno BOY, jak i jego bracia BRIT, czy BASS to psy znane wszystkim miÅ‚oÅ›nikom kynologi Å‚owieckiej. Chcesz wiedzieć, jak dostać się bez zwłoki? Miłej zabawy podczas korzystania z darmowe kasyno odpowiedniego teraz. Wraz z zabawą jest trochę gotówki!
Matka zaś, SANA z Koszęcińskiej Dąbrowy to piękna suka, niezwykle inteligentna i obdarzona pasją łowiecką. Hodowla z Koszęcińskiej Dąbrowy ma wieloletnią tradycję (
http://www.jamnikimoje.pl/). Psy z tego gniazda przewijajÄ… siÄ™ na wielu konkursach ze znakomitymi efektami, sÅ‚użą też pomocÄ… myÅ›liwym w Å‚owiskach caÅ‚ej polski. W pierwszych dwóch sezonach swojego życia SANA pracowaÅ‚a jako dzikarz. Jej nieco gorÄ…czkowy charakter powodowaÅ‚, że poczÄ…tki byÅ‚y dla niej bolesne. Dziki daÅ‚y jej siÄ™ znać już na poczÄ…tku pracy w naturalnym Å‚owisku. Przeżycia z kniei i dalsze szkolenie w zagrodzie,  pomogÅ‚y jej nauczyć siÄ™ pracy bezpiecznej, a wciąż efektywnej. Z czasem też stawaÅ‚a siÄ™ bardziej dorosÅ‚a, mniej pobudliwa, co pozwoliÅ‚o przyuczać jÄ… do pracy na tropie. Wreszcie dorosÅ‚a do tego, aby przygotowywać jÄ… do konkursów na wysokim poziomie. Pierwsze kroki w oczach znanych sÄ™dziów byÅ‚y obiecujÄ…ce i tylko trochÄ™ szlifu potrzebne byÅ‚o,  aby zaczęła być psem z pierwszej stawki. SANA podobnie jak ROMA w dwóch swoich miotach daÅ‚a znakomite, równe, i przede wszystkim użytkowe potomstwo. Pierwszy miot, gdzie byÅ‚a kryta psem TREX Anons znanego hodowcy jamników, Kolegi PawÅ‚a Lisiaka pokazaÅ‚, że jest sukÄ… dajÄ…cÄ… wÅ‚aÅ›ciwe użytkowo potomstwo. Wszystkie psy z tego skojarzenia majÄ… pasjÄ™ i chęć pracy. Drugi miot z BOYEM tylko potwierdziÅ‚, że suka ta umie wyÅ›mienicie przekazać cechy znakomitych reproduktorów,  jak i swoje. Niestety w lipcu 2013 r. podczas poszukiwania postrzaÅ‚ka, wraz z przewodnikiem zostaÅ‚a pokÄ…sana przez rój os, majÄ…cych gniazdo na ziemi. Niestety po dwóch dniach walki nie przeżyÅ‚a… PocieszajÄ…ce jest,  Å¼e potomstwo, które zostawiÅ‚a po sobie i reproduktorach sÅ‚uży w Å‚owisku i pokazuje, że warto je użyć w dalszej hodowli. Cechy tej suki bÄ™dÄ… podtrzymane w inbredzie, a pierwszym krokiem bÄ™dzie krycie równie dobrze zapowiadajÄ…cej siÄ™ jak Grandel (SCHARFER Venator Minor) jego siostry, maÅ‚ej suczki pracujÄ…cej już z obiecujÄ…cymi efektami na norach, SALWY Venator Minor.
Grandel odznacza siÄ™ charakterystycznym dla użytkowych jamników, mocnym i upartym charakterem. Jest psem odważnym i nieustÄ™pliwym,  co udowadnia od pierwszych dni życia. Jest również, co charakterystyczne i potwierdzÄ… wszyscy znajÄ…cy jamniki psem bardzo inteligentnym , a przy tym pogodnym. Każde jego spojrzenie przekonuje nas, że pies ten rozumie przewodnika, co nie zawsze niestety, jest równe z tym, że  siÄ™ z przewodnikiem zgadza…
Po trzech ocenach doskonałych uzyskanych na wystawach, Grandel został z dniem 1.09.2014r. REPRODUKTOREM. Może za jakiś czas znajdzie się użytkowa suka, chcąca stworzyć ciekawe skojarzenie z tym łobuzem?
Razem wiÄ™c z Grandlem, czyli SCHARFEREM Venator Minor,  zapraszamy do czytania naszych przygód Å‚owieckich i mamy nadziejÄ™, że bÄ™dziemy mogli wam,  Koleżanki i Koledzy pomóc kiedyÅ› rozwiÄ…zać etycznie zawiÅ‚oÅ›ci tropów na Å›cieżce Waszego postrzaÅ‚ka…


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego